Bezpečnostné izolačné sklo

SECURGLASS
Presnú špecifikáciu spracovávaných produktov nájdete na stránke výrobcu AGC Yourglass

Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky.

Kombinácia s vrstveným sklom

Vrstvené sklo znižuje riziko poranenia osôb, lebo úlomky skla pri deštrukcii ostávajú na plastovej fólii. Vrstvené sklá zabezpečujú ochranu proti vlámaniu, prestreleniu.

Kombinácia s kaleným sklom

Kalené sklo je viacnásobne pevnejšie ako bežné sklo tej istej hrúbky. Používa sa pri zvýšenom veternom zaťažení a tepelnom namáhaní. pri deštrukcii kaleného skla vznikajú neostré úlomky.

Kombinácia so sklom s drôtenou vložkou

Celistvosť skla sa zachová pri mechanickom namáhaní aj pôsobením ohňa.

Kombinácia s bezpečnostnou kovovou mriežkou

Kovová mriežka je umiestnená medzi tabuľami skla a má bezpečnostnú aj okrasnú funkciu.

Garantujeme, že do troch rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu.

Viac ako 1000 inštalácií po celom Slovensku

Predĺžená záruka 3 roky od dátumu výroby

ISO 9001 a ISO 14001 certifikácia

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.