Protislnečné sklo

SOLARGLASS
Presnú špecifikáciu spracovávaných produktov nájdete na stránke výrobcu AGC Yourglass

So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa presvetlenie a preteplenie interiérov vplyvom slnečného žiarenia, čo z hľadiska pohody v prostredí môže pôsobiť nepriaznivo. S týmito nežiadúcimi javmi sa vyrovnajú špeciálne protislnečné sklá.

Ak nahradíme v štandardnom izolačnom skle vonkajšiu číru tabuľu sklom s reflexnou a absorbčnou charakteristikou, odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia.

Protislnečné sklá delíme do troch skupín

 

  1. Sklá s absorbčnou charakteristikou, (planibel) vo farbách bronz, zelená, šedá, modrá,
  2. Sklá s reflexnou a absorbčnou charakteristikou (stopsol) vo farbách číra, bronz, zelená, šedá, modrá. Reflexné účinky môžeme regulovať orientáciou vrstvy oxidu kovu na skle. Reflexné účinky sú výraznejšie pri orientácii vrstvy k dopadajúcemu žiareniu. Pokiaľ je vrstva orientovaná do dutiny izolačného skla, zníži sa podstatne hodnota reflexie,
  3. Reflexné sklá so zvýšenou tepelnou izoláciou (stopray) zaisťujú ochranu pred nežiadúcim vstupom slnečnej energie a zároveň výrazne zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti dvojskla. Hodnota súčiniteľ prechodu tepla Ug < 1,1. Vrstva vzácneho kovu na povrchu skla musí byť orientovaná vždy smerom do dutiny, aby nedošlo k jej poškodeniu.
Garantujeme, že do troch rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu.

Viac ako 1000 inštalácií po celom Slovensku

Predĺžená záruka 3 roky od dátumu výroby

ISO 9001 a ISO 14001 certifikácia

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.