Kontakt

IGLASS spol. s.r.o.

  • Michalská 63/37, 053 21 Markušovce
  • IČO: 316 659 26
  • DIČ: 202 050 3111

Ekonomické oddelenie

Anna Richnavská
sekretariát, mzdová účtáreň, pokladňa
Janka Pačnárová
všeobecná učtáreň
Štefánia Jureková
zásobovanie

Stavebná výroba

Ing. Jozef Streber
vedúci stavebnej výroby
Ing. Miroslav Vall
príprava stavebnej výroby
Mária Fiffiková
referent prípravy stavebnej výroby

Výroba izolačných skiel

Ing. Ján Lesňák
vedúci výroby izolačných skiel
Peter Kalafut
majster vo výrobe skiel
  • 0902 607 193
Viera Holečková
fakturácia, cenové ponuky izolačných skiel

Logistika

Ján Vaľko
expedícia
  • 0903 204 837
Peter Mrovčák
doprava, zásobovanie
Alica Šebestová
skladníčka