Elektrostanica 110/22 kV Dobšiná

Bezobslužná elektrostanica sa nachádza pri štátnej ceste spájajúcej obce Dobšiná a Stratená.

Elektrostanica sa nachádza pri štátnej ceste 1/67 spájajúce obce Dobšiná a Stratená. Firma IGLASS týmto projektom, ktorý bol realizovaný ako novostavba na „zelenej lúke“ pomohla zabezpečiť dodávky elektrickej energie pre jestvujúcu a navrhovanú zástavbu v oblasti. Samotná výstavba a aj prevádzka tejto ES maximálne minimalizuje vplyv na životné prostredie a je bezobslužná.

Stavba bola realizovaná načas a vo výbornej kvalite.

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.