Hala a sklad lisovne GGP Slovakia

Vytvorili sme nový technologický celok v priemyselnom areáli Poprad – Matejovce.

Účelom tejto stavby v priemyselnom areáli Poprad – Matejovce bolo vytvorenie nového technologického celku – halu pre výrobu na tvárniacich linkách, ktoré pozostávajú z hydraulických a mechanických lisov, liniek na prípravu polotovaru, pridružené technologické a obslužné zariadenia a mostový žeriav.

Tento objekt pre výrobu záhradnej techniky je situovaný v rámci existujúcej urbanistickej štruktúry priemyselného parku. Jednopodlažná železobetónová hala s plochou strechou a sendvičovým obvodovým plášťom.

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.