Kontakt

IGLASS spol. s.r.o.

Ekonomické oddelenie

Anna Richnavská
sekretariát, mzdová účtáreň, pokladňa
Janka Pačnárová
všeobecná učtáreň
Štefánia Jureková
zásobovanie

Stavebná výroba

Ing. Jozef Streber
vedúci stavebnej výroby
Ing. Miroslav Vall
príprava stavebnej výroby
Mária Fiffiková
referent prípravy stavebnej výroby

Výroba izolačných skiel

Ing. Ján Lesňák
vedúci výroby izolačných skiel
Peter Kalafut
majster vo výrobe skiel
Viera Holečková
fakturácia, cenové ponuky izolačných skiel

Logistika

Ján Vaľko
expedícia
Peter Mrovčák
doprava, zásobovanie
Alica Šebestová
skladníčka