Realizované stavebné projekty

Staviame bytovky, hotely, sklady aj výrobné haly. Máme za sebou rekonštrukcie škôl, historických budov aj hradov. Za tri desaťročia sme zrealizovali viac ako 600 stavieb.

Občianske stavby

Objekt obchodného centra je postavený v širšom okolí historického centra Košíc. Polyfunkčná budova poskytuje služby občanom danej lokality.

Priemyselné stavby

Tento objekt pre výrobu záhradnej techniky je situovaný v rámci existujúcej urbanistickej štruktúry priemyselného parku Poprad-Matejovce.

Inžinierske stavby

Bezobslužná elektrostanica pri štátnej ceste 1/67 spájajúce obce Dobšiná a Stratená pomohla zabezpečiť dodávky elektrickej energie pre zástavbu v území.

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.