Izolačné sklo pre stavebný priemysel

Vyrábame izolačné sklá so špeciálnymi vlastnosťami. Zistite viac.

Viac ako 1000 inštalácií po celom Slovensku

Predĺžená záruka 3 roky od dátumu výroby

ISO 9001 a ISO 14001 certifikácia

Sklá dodávame významým investorom

Pozrite si vybrané inštalácie izolačného skla IGLASS.

Štandardné izolačné sklo

IGLASS

Štandardné izolačné sklo je zostavené z dvoch alebo troch tabulí plaveného skla o hrúbke 3-10 mm so vzduchovou dutinou medzi sklami 6-24 mm. Plochu izolačného skla je možné opticky rozdeliť okrasnou mriežkou umiestnenou v dutine.

Protislnečné sklo

SOLARGLASS

So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa presvetlenie a preteplenie interiérov vplyvom slnečného žiarenia, čo z hľadiska pohody v prostredí môže pôsobiť nepriaznivo. S týmito nežiadúcimi javmi sa vyrovnajú špeciálne protislnečné sklá.

Tepelnoizolačné sklo

THERMOGLASS

Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou, podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla. Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou.

Zvukovoizolačné sklo

SONORGLASS

Zvukovoizolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interíeru. Tieto sklá sa používajú na zasklievanie objektov v blízkosti diaľnic, letísk, križovatiek a podobne.

Bezpečnostné izolačné sklo

SECURGLASS

Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky.

Opracovanie plochého skla

Zákazková výroba sklenených súčastí do skríň, zostáv, políc, jedálenských stolov, barových pultov  a konferenčných stolíkov. Sklárske tabule spĺňajú prísne kritériá pre interiérové vybavenie banky, pošty či inej finančnej inšttúcie. Výrobky z plochého skla sa dajú využiť ako doplnkové interíerové komponenty, alebo reklamné predmety.

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.