O spoločnosti IGLASS

Stavebná spoločnosť IGLASS, s.r.o. pôsobí na trhu investičnej výstavby od roku 1993.

Ako moderná stavebná firma ponúkame profesionálne služby so zameraním na stavebnú výrobu a výrobu izolačného skla na zasklievanie okien, dverí a presklených fasád budov.
V rámci stavebníctva sa zaoberáme najmä výstavbou a rekonštrukciou interiérov aj exteriérov – ako súčastí občianskych, priemyselných aj inžinierskych stavieb.

Okrem stavebných prác sa zaraďujeme aj medzi popredných slovenských výrobcov izolačného, bezpečnostného a špeciálneho skla na zasklenie vďaka využitiu moderných technológií výroby. Zabezpečujeme opracovanie plochého skla a výrobu izolačných skiel vhodných na zasklenie okien , dverí a presklených fasád.

Viac ako 25 rokov skúseností

ISO 9001 a OHSAS certifikácia

Stabilný partner pre vašu stavbu

Stavebná a projekčná činnosť

Zabezpečujeme stavebné práce na projektoch občianskych, priemyselných aj inžinierskych budov.

Spracovanie a brúsenie skla

Zabezpečujeme výrobu izolačných skiel vhodných na zasklenie okien, dverí a presklených fasád.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti zodpovedajúce za riadenie IGLASS, s.r.o.

Ing. Pavol Babik
generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Baffi
ekonomický riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Škovran
riaditeľ divízie výroby izolačných skiel

Napredujeme vďaka podpore Európskej únie

Od roku 2010 implementujeme projekt “Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti IGLASS, s.r.o.”, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu “Zamestnanosť a sociálna inklúzia”, s cieľom zlepšovať schopnosti zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Spoločnosť IGLASS spol. s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-I339), s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti zavedením nových zariadení do výrobného procesu.

Názov projektu

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Webové sídlo OP – www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR – www.partnerskadohoda.gov.sk