Stavebné práce s pridanou hodnotou

Sme generálny dodávateľ pre investičné stavby a rekonštrukcie.

Priemyselné, občianske aj inžinierske stavby

Renovácie historických budov a pamiatok

Vlastná projekčná činnosť

So stavbami máme dlhoročné skúsenosti

Potrpíme si na kvalitu. Pozrite si niektoré naše práce.

Objekt obchodného centra je postavený v širšom okolí historického centra Košíc. Polyfunkčná budova poskytuje služby občanom danej lokality.

Občianske stavby

Budovy patriace štátu, obci či vyššiemu územnému celku často slúžia občanom v oblasti školstva, zdravotníctva, služieb alebo firemných priestorov.

Viac ako 25 rokov zabezpečujeme komplexnú modernizáciu, prestavbu, či rekonštrukciu občianskych budov.

Mnohé kvalitne postavené ubytovne, kancelárske priestory, športové haly, domy smútku, plavárne, administratívne budovy či kostoly na východnom Slovensku sú výsledkom našej dlhoročnej praxe.

Realizované občianske stavby

Tento objekt pre výrobu záhradnej techniky je situovaný v rámci existujúcej urbanistickej štruktúry priemyselného parku Poprad-Matejovce.

Priemyselné stavby

Budovy určené na priemyselnú výrobu kladú dôraz na funkčnosť, trvácnosť a efektívne využitie dotknutého územia. Pripravujeme podľa potrieb investora komplexné projektové riešenia priemyselných, technologických, logistických celkov.

Máme za sebou množstvo realizácií nových priemyselných celkov, ale aj rôzne prestavby a dostavby existujúcich objektov.

Realizované priemyselné stavby

Bezobslužná elektrostanica pri štátnej ceste 1/67 spájajúce obce Dobšiná a Stratená pomohla zabezpečiť dodávky elektrickej energie pre zástavbu v území.

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby podľa stavebnotechnického vyhotovenia sa nedajú klasifikovať ako budovy. V tejto oblasti realizujeme hlavne stavby slúžiace na rozvod a distribúciu elektrickej energie. Sú to 100 kV rozvodne, diaľkové a miestne rozvody elektriny, transformačné stanice.

Ďalšou oblasťou ktorej sa v rámci líniovej výstavby venujeme je realizácia vodovodu a kanalizácií. S nimi súvisí aj výstavba vodojemov a ČOV. Vieme ako postaviť protipovodňové ochrany, máme profesnú skúsenosť s úpravou verejných priestranstiev, sanáciou rozsiahlych území a asanáciou objektov.

Realizované inžinierske stavby

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.