Stavebné práce s pridanou hodnotou

Sme generálny dodávateľ pre investičné stavby a rekonštrukcie.

Priemyselné, občianske aj inžinierske stavby

Renovácie historických budov a pamiatok

Vlastná projekčná činnosť

So stavbami máme dlhoročné skúsenosti

Potrpíme si na kvalitu. Pozrite si niektoré naše práce.

Objekt obchodného centra je postavený v širšom okolí historického centra Košíc. Polyfunkčná budova poskytuje služby občanom danej lokality.

Občianske stavby

Budovy patriace štátu, obci či vyššiemu územnému celku často slúžia občanom v oblasti školstva, zdravotníctva, služieb alebo firemných priestorov.

Viac ako 25 rokov zabezpečujeme komplexnú modernizáciu, prestavbu, či rekonštrukciu občianskych budov.

Mnohé kvalitne postavené ubytovne, kancelárske priestory, športové haly, domy smútku, plavárne, administratívne budovy či kostoly na východnom Slovensku sú výsledkom našej dlhoročnej praxe.

Realizované občianske stavby

Tento objekt pre výrobu záhradnej techniky je situovaný v rámci existujúcej urbanistickej štruktúry priemyselného parku Poprad-Matejovce.

Priemyselné stavby

Budovy určené na priemyselnú výrobu a komplexné priemyselné stavby kladú najväčší dôraz na funkčnosť a trvácnosť.

Vzhľadom na veľkosť staveniska a finančné zázemie investora pripravujeme rôzne projektové riešenia jednoduchších aj komplexnejších interiérov a exteriérov priemyselných stavieb.

Máme sa sebou dostavby a prestavby výrobných hál, prístavby ciest, rekonštrukcie rozvodní či hrubé teréné úpravy priemyselných pozemkov.

Realizované priemyselné stavby

Bezobslužná elektrostanica pri štátnej ceste 1/67 spájajúce obce Dobšiná a Stratená pomohla zabezpečiť dodávky elektrickej energie pre zástavbu v území.

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby sú všetky výstavby, ktoré sa nedajú klasifikovať ako budovy. Postavili sme desiatky chodníkov, parkovísk, mostov, tunelov, rybníkov, a mnoho ďalších typov inžinierskych stavieb.

Vieme, ako postaviť protipovodňové ochrány, žumpy, poľné hnojíská, kanalizácie a preložky vodovodov. Okrem toho máme profesnú skúsenosť s úpravou verejných priestranstiev a sanáciou rozsiahlých území.

Realizované inžinierske stavby

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.