Štandardné izolačné sklo

IGLASS
Presnú špecifikáciu spracovávaných produktov nájdete na stránke výrobcu AGC Yourglass

Izolačné sklo IGLASS je zostavené z dvoch alebo troch tabulí plaveného skla o hrúbke 3-10 mm so vzduchovou dutinou medzi sklami 6-24 mm. Plochu izolačného skla je možné opticky rozdeliť okrasnou mriežkou umiestnenou v dutine.

Tepelnoizolačná schopnosť výrobku je vyjadrená hodnotou súčiniteľa prechodu tepla Ug (W.m-2.K-1). V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňuje izolačné dvojsklo zníženie tepelných strát o 40-50 %. Ak je požadovaná vysoká svetelná priepustnosť a zároveň sa má obmedziť priehľadnosť, je možné použiť do zloženia izolačného skla ornamentové sklo.

Tvary izolačných skiel môžu byť pravidelné aj nepravidelné.

Garantujeme, že do troch rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu.

Viac ako 1000 inštalácií po celom Slovensku

Predĺžená záruka 3 roky od dátumu výroby

ISO 9001 a ISO 14001 certifikácia

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.