Zvukovoizolačné sklo

SONORGLASS
Presnú špecifikáciu spracovávaných produktov nájdete na stránke výrobcu AGC Yourglass

Zvukovoizolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interíeru. Z hľadiska akustických vlastností sklenených výplní je najčastejšie používanou veličinou index zvukovej nepriezvučnosti Rw vyjadrený v jednotkách dB.

Index Rw určuje izolačnú schopnosť prvku proti zvuku šíriacemu sa vzduchom. Tieto sklá sa používajú na zasklievanie objektov v blízkosti diaľnic, letísk, križovatiek a pod.

Metódy zvukovej izolácie

 

  1. použitím izolačného dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklenených tabulí,
  2. plnením skla ťažkým plynom,
  3. rozšírenou dutinou medzi sklami,
  4. použitím vrstveného skla nalievaného živicou,
  5. použitím vrstveného skla so špeciálnou zvukovoizolačnou fóliou.

Zvukovo izolačné sklá, ktoré majú v skladbe vrstvené sklo môžu slúžiť aj ako bezpečnostné.

Garantujeme, že do troch rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu.

Viac ako 1000 inštalácií po celom Slovensku

Predĺžená záruka 3 roky od dátumu výroby

ISO 9001 a ISO 14001 certifikácia

Máte otázku, alebo záujem o spoluprácu?

Poraďte sa s odborníkmi z firmy IGLASS.